Opstellen RI&E

 

Uw organisatie wil duurzaam een optimale inzet van haar medewerkers. Dat wordt bereikt als medewerkers veilig en gezond kunnen werken en met passie hun vak kunnen uitoefenen. Maar hebben u en uw medewerkers een goed inzicht in de factoren die een duurzaam optimale inzetbaarheid belemmeren.

De RI&E heeft tot doel om die factoren op organisatie-, op werkplek- en op individueel niveau te inventariseren. Van de factoren wordt een risico-inschatting gemaakt voor ongewenste belemmerende effecten als:

  • Ziekteverzuim;
  • Bedrijfsongevallen;
  • Beroepsziekten;
  • Verlies van productiviteit
  • Ongewenst verloop.

 

Op deze wijze wordt inzicht verkregen welke maatregelen getroffen kunnen worden om deze risico’s te elimineren of in ieder geval te verminderen. Het resultaat is een verbeterde inzetbaarheid van medewerkers en een besparing van vermijdbare kosten. Met het uitvoeren van de RI&E voldoet u tegelijkertijd aan de wettelijke verplichting conform de Arbowet (art.5).

De RI&E is geen doel op zich. Met de RI&E wordt een eerste stap gezet naar het beheersen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw organisatie. Waar echt het verschil wordt gemaakt, is met het doorvoeren van de maatregelen waarmee daadwerkelijke verbeteringen worden bereikt. Een van die maatregen is uiteraard het opzetten of aanpassen van uw BHV-organisatie door middel van het opstellen of aanpassen van een BHV-plan en de BHV-training. Deze zal afgestemd worden op restrisico’s uit de RI&E.