Opstellen Ontruimingsplan

 

Brandveiligheid bestaat uit drie elementen: B (Bouwkundig),
I (Installatietechnisch) en de O (Organisatorisch), kortweg de BIO. U heeft inmiddels alle BIO maatregelen vastgelegd in een beleidsplan en wilt nu de procedures bij een ontruiming vastleggen in een ontruimingsplan.

Wanneer er een brandmeldinstallatie aanwezig is op de locatie, bent u tevens wettelijk verplicht om een ontruimingsplan conform de NEN 8112 te hebben.

Aan de hand van uw beleidsplan gaat Tesmo voor u aan de slag om een volledig ontruimingsplan te schrijven. Dint ontruimingsplan maakt onderdeel uit van een integraal brandveiligheidsplan. In dit plan worden de gebouwgegevens, alarmeringsprocedures, ontruimingsorganisatie, taken en verantwoordelijkheden bij een ontruiming beschreven. Daarnaast worden veiligheidsplattegronden opgenomen in het ontruimingsplan.

Het conceptplan zullen wij aan u voorleggen en eventuele aanpassingen worden verwerkt. Hierna zal het definitieve plan opgeleverd worden.

Nadat het plan geschreven is, adviseren wij om het plan te testen door middel van een ontruimingsoefening. Dit kan een fysieke oefening zijn maar ook een Table Top oefening.

Onze klanten kiezen er vaak voor om ook direct een BHV plan te laten schrijven aangezien de twee plannen naar elkaar verwijzen.

Wat verwachten wij van u?

Om een goed BHV-plan op te stellen, hebben wij de nodige informatie van u nodig, zoals:

 • Aanleveren van het beleidsplan
 • Aanleveren van de RI&E
 • Aanleveren plattegronden
 • Indien van toepassing het aanleveren de huidige ontruimingsplannen
 • Indien van toepassing het aanleveren van het crisisplan
 • Indien van toepassing het Programma van Eisen van de brandmeldinstallaties
 • Een intakegesprek met een medewerker van Tesmo
 • Het conceptplan doorspreken met een medewerker van Tesmo

Naar aanleiding van uw aangeleverde informatie, kan Tesmo aan de slag met een gedegen BHV-plan.

Wat komt er in het plan te staan?

 • Wettelijk kader
 • Situatietekening
 • Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens
 • Alarmeringsprocedures intern en extern
 • Stroomschema alarmering
 • Ontruimingsorganisatie
 • Wijze van ontruimen
 • Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm
 • Veiligheidsplattegronden
 • Tekenlijst
 • Logboek
 • Belangrijke adressen en telefoonnummers
 • Overzicht interne hulpverleners
 • Taakkaarten
 • Eventueel instructies voor bezoekers of cliënten

 

Welke documenten gebruiken wij om uw ontruimingsplan te schrijven?

 • Uw beleidsplan
 • NEN 8112:2017
 • Bouwbesluit 2012
 • Plattegronden van uw gebouw
 • Indien van toepassing het Programma van Eisen van uw brandmeldinstallaties
 • Arbeidsomstandigheden wet
 • Arbeidsomstandighedenbesluit
 • Eventuele andere wetgeving, die specifiek voor uw branche van toepassing is