Laat een gedegen BHV-plan opstellen!

 

Brandveiligheid bestaat uit drie elementen: B (Bouwkundig), I (Installatietechnisch) en de O (Organisatorisch), kortweg de BIO. U heeft inmiddels alle BIO maatregelen vastgelegd in een beleidsplan en wilt nu de organisatie van uw bedrijfshulpverlening vastleggen in een BHV-plan.

Aan de hand van uw beleidsplan gaat Tesmo voor u aan de slag om een volledig BHV plan te schrijven. In dit plan wordt beschreven hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd, welke functies er bekleed worden binnen de BHV organisatie en welke opleidingen zij volgen. 

Maar ook op welke manier zij oefenen, welke hulpmiddelen zij gebruiken, hoe er wordt opgetreden tijdens een brand, ongeval of een andere calamiteit maar ook hoe de BHV een preventieve rol speelt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de nazorg

Onze klanten kiezen er vaak voor om direct een ontruimingsplan te laten schrijven aangezien de twee plannen naar elkaar verwijzen.
 

Wat verwachten wij van u?

Om een goed BHV-plan op te stellen, hebben wij de nodige informatie van u nodig, zoals:

 • Aanleveren van het beleidsplan
 • Aanleveren van de RI&E
 • Indien van toepassing het aanleveren ontruimingsplannen
 • Indien van toepassing het aanleveren van het crisisplan
 • Een intakegesprek met een medewerker van Tesmo
 • Het conceptplan doorspreken met een medewerker van Tesmo
 • Het voorleggen van het plan aan de raad van bestuur

 

 

Naar aanleiding van uw aangeleverde informatie, kan Tesmo aan de slag met een gedegen BHV-plan.

Wat komt er in het plan te staan?

 • Het plan wordt beschreven aan de hand van de veiligheidsketen Proactie, Preventie, Preparatie, Repressie en Nazorg
 • Er wordt verwezen naar uw RI&E
 • Er wordt verwezen naar uw beleidsplan
 • Indien van toepassing wordt er verwezen naar uw crisisplan
 • Er wordt beschreven welke BHV functies er zijn binnen uw organisatie
 • Diverse stroomschema’s over de organisatie en inzet
 • Hoe de ontruimingsplannen worden opgesteld en wie hier verantwoordelijk voor is
 • Op welke manier de BHV opgeleid wordt. Dit wordt via het OTO-principe gedaan.
 • Welke cursussen de BHV dient te volgen en hoe vaak zij bijscholingen dienen te volgen
 • Hoe vaak er ontruimingsoefeningen worden gehouden
 • Het opbouwen van de moeilijkheid in de ontruimingsoefeningen
 • Indien u een zorgonderneming heeft, zal er ook worden beschreven hoe u omgaat met minder of niet-zelfredzame cliënten
 • Over welke BHV materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) de BHV beschikt
 • Inzetprotocollen
 • Nazorg voor niet alleen medewerkers en cliënten maar ook het juridische en economische element.
 • Het leerelement van een calamiteit wordt ook beschreven
 • Omgang met de pers