Ontruimingsoefeningen

 

Brandveiligheid bestaat uit drie elementen: B (Bouwkundig),
I (Installatietechnisch) en de O (Organisatorisch), kortweg de BIO. Nadat u de B en de I in orde hebt gemaakt, wilt u aan de slag met de Organisatorische brandveiligheid. Om de organisatorische brandveiligheid te waarborgen dienen bedrijven een intern noodplan op te stellen. Dit noodplan bestaat vaak uit een ontruimingsplan, een BHV-plan en sommige bedrijven hebben ook een crisisplan opgesteld. Het arbeidsomstandighedenbesluit schrijft in artikel 2.5c voor dat dit noodplan tenminste eenmaal per drie jaar beproefd dient te worden. Op welke manier dit beproeft wordt, kan het bedrijf zelf bepalen.

Nadat de plannen opgesteld staan, wilt u natuurlijk weten of de theorie in de praktijk werkt. Dit kunt u doen door het houden van ontruimingsoefeningen. Hoe vaak u een ontruimingsoefening houdt, hangt af van uw organisatie en de geoefendheid van de BHV.

 

Naast het houden van een fysieke ontruimingsoefening, kunt u ook een Table Top oefening houden. Dit is een ontruimingsoefening die met Legopoppetjes op een plattegrond wordt gehouden. De Table Top oefening kent vele voordelen. De BHV kan in alle rust de situatie inschatten, stil staan bij vragen die naar boven komen, leren hoe een ontruiming in zijn werk gaat, etc.

Zodra alles duidelijk is voor de BHV, kunnen zij het geleerde in de praktijk brengen door het houden van een fysieke oefening.

Wanneer u een ontruimingsoefening wilt laten organiseren door Tesmo, zullen wij in overleg met u bepalen of er een Table Top oefening of een fysieke ontruimingsoefening wordt gehouden.

Bij een fysieke ontruimingsoefening stellen wij vooraf een draaiboek voor u op en sturen dit u toe. De ontruimingsoefening wordt begeleid door een oefenleider die tevens als waarnemer optreedt.
Na de ontruimingsoefening wordt er een evaluatierapport opgesteld en naar u toegestuurd