Tesmo nieuwsberichten

Handreiking voor toepassing artikel 7.11a Bouwbesluit

door Tesmo

Het is volgens de wet geregeld dat een eigenaar/ gebruiker van een gebouw zorg moet dragen voor de veiligheid van gebruikers en bezoekers. Is er sprake van een arbeidsverhouding, dan regelt de Arbowet dit voor werknemers en gasten. Sinds 1 juli 2015 regelt het Bouwbesluit 2012 – in aanvulling op de Arbo-regels – dat voor bepaalde gebruiksfuncties voldoende personen aangewezen moeten zijn om in geval van brand zorg te dragen voor een tijdige ontruiming. Dit staat beschreven in Artikel 7.11A van het Bouwbesluit.

Dat artikel beschrijft dat er voldoende personen moeten zijn aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen.

Verplichtingen aan een ontruimer

Een aangewezen persoon is een in voldoende mate geïnstrueerd en geoefend persoon, in of bij het betreffende gebouw aanwezig, wiens taak staat omschreven in een ontruimingsplan. Deze persoon wordt een ontruimer genoemd. Om te beoordelen of er voldoende ontruimers zijn, dient beoordeeld te worden hoe een ontruiming verloopt en of dit voldoende snel is.

Download bestand van Veiligheidsregio Kennemerland

In opdracht van de Veiligheidsregio Kennemerland is er een handreiking beschikbaar gesteld, als hulpmiddel bij toetsing aan artikel 7.11a van het Bouwbesluit 2012 bij zorgfuncties. Dit document kunt u hier downloaden.

Uitgelicht / meest gelezen

 1. Tesmo stelt Coronaprotocol op

  Naar aanleiding van de persconferentie van 6 mei 2020 is het de verwachting dat bijeenkomsten in kleine groepen vanaf juni weer kunnen plaatsvinden. Dat wil dus zeggen dat wij onze BHV-trainingen weer kunnen verzorgen. Tesmo wil alle opleidingen natuurlijk zo veilig mogelijk aanbieden en heeft daarom twee verschillende scenario’s uitgewerkt. Lees verder...

 2. Een derde van bedrijven voldoet aan Arbo wetgeving

  Slechts een derde van de bedrijven in ons land voldoet aan de volledige Arbowetgeving. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie SZW. Hoewel het percentage erg laag is, zit er wel een kleine stijging in ten opzichte van de afgelopen jaren. Lees verder...

 3. Rode Kruis wil reanimatielessen aan onderwijs toevoegen

  Als het aan het Rode Kruis ligt, krijgen alle leerlingen van het middelbaar onderwijs voortaan EHBO-lessen. De hulporganisatie is samen met de artsengroep Schok en Pomp op de eigen website een petitie gestart om die wens ook gerealiseerd te krijgen. Lees verder...

 4. Aantal AED-apparaten in Nederland stijgt

  Er zijn steeds meer Automatische Externe Defibrillators (AED) aanwezig in Nederland. De Hartstichting publiceerde nieuwe cijfers voor de AED en daaruit blijkt dat er inmiddels bijna 18.000 apparaten staan geregistreerd. Dit is een stijging van ongeveer 45 procent ten opzichte van vorig jaar.
  Lees verder...

Direct contact

email Mail door

Download brochure

Print

088 - 008 83 21