Het dienstenaanbod van Tesmo

U kunt een heleboel tijd en geld besparen door uw zaken op het gebied van (brand)veiligheid uit te besteden aan Tesmo. U heeft dan de handen vrij om u volledig te richten op uw eigen werkzaamheden. Een bijkomend voordeel is dat u met Tesmo geen zorgen heeft. De werkzaamheden worden immers uitgevoerd door een organisatie die dit werk dagelijks doet en kwaliteit hoog in het vaandel heeft.

BHV-Administratie

Indien u BHV-trainingen  bij Tesmo volgt, zal Tesmo voor u de BHV administratie verzorgen. Tesmo houdt bij wie er als BHV'er getraind is, wanneer de certificaten vervallen en wanneer er weer een herhalingstraining moet plaatsvinden. U krijgt daar dan bericht van. Nadat Tesmo contact met u heeft opgenomen, worden er nieuwe trainingen ingepland. Zo bent u altijd up-to-date met de geldigheid van uw BHV-kennis.  

Lees verder over BHV-administratie


Opstellen BHV-plan

Het BHV-plan bevat alle informatie, maatregelen en voorzieningen om de gevolgen van ongevallen, calamiteiten en incidenten te minimaliseren en adequate spoedeisende hulp te kunnen verlenen. In het bedrijfshulpverleningsplan is dit uitgewerkt in van te voren opgestelde procedures.
 

Lees verder over het opstellen van een BHV-plan


Opstellen Ontruimingsplan

Indien er een brandmeldinstallatie aanwezig is op een locatie dan bent u ook verplicht om een ontruimingsplan op te (laten) stellen en deze te onderhouden. Tesmo kan u ondersteunen om een integraal brandveiligheidsplan op te stellen, waar het opstellen van een ontruimingsplan onderdeel van uitmaakt. 

Lees verder over het opstellen van een Ontruimingsplan


Ontruimingsoefeningen

Los van de wettelijke verplichting om minimaal jaarlijks een ontruimingsoefening te houden voegt dit daadwerkelijk veel toe aan de (brand)veiligheid binnen uw organisatie.  U kunt daar uit beoordelen of uw BHV-organisatie voldoende en adequaat is opgeleid, wat de verbeterpunten zijn voor deze organisatie, of de ontruimingsmiddelen (zoals communicatiemiddelen) naar behoren functioneren, etc.

Lees verder over Ontruimingsoefeningen


RI&E Opstellen

Uw organisatie wil duurzaam een optimale inzet van haar medewerkers. Dat wordt bereikt als medewerkers veilig en gezond kunnen werken en met passie hun vak kunnen uitoefenen. Maar hebben u en uw medewerkers een goed inzicht in de factoren die een duurzaam optimale inzetbaarheid belemmeren.

Lees verder over het opstellen van een RI&E

Diensten van Tesmo
 

  • Het dienstenpakket van Tesmo is interessant voor veel verschillende doelgroepen. Vooral voor eindgebruikers en vastgoedeigenaren kan Tesmo veel betekenen.
     
  • Tesmo levert hoogwaardige adviesdiensten, cursussen en veiligheidsproducten aan alle gebruikers van gebouwen met grote veiligheidrisico’s.
     
  • Bij elke dienst van Tesmo staat kwaliteit centraal in plaats van kwantiteit.
     
  • Tesmo wil haar doelstellingen realiseren op een financieel dusdanige gezonde basis dat de continuïteit van het bedrijf nimmer in gevaar komt.