BHV-Administratie

Wij kunnen de organisatie van uw BHV-opleidingen uit handen nemen!

 

 

Bij het opleiden van alle bedrijfshulpverleners komt veel kijken. Cursussen en cursisten moeten ingepland worden, e-learning moet worden gemonitord, cursuslocaties moeten worden gereserveerd, etc.
Dit is veel geregel voor u, kost (veel) tijd en geld, en voor veel bedrijven is het ook niet iets waar ze mee bezig willen zijn. U wilt immers bezig zijn met waar uw bedrijf om draait. Maar daarnaast wilt u er ook zeker van zijn dat alle mensen binnen uw bedrijf veilig kunnen zijn.

Tesmo kan er voor zorgen dat al uw medewerkers de juiste opleiding krijgen en u hoeft daar niets voor te regelen!

Wat verwachten wij van u?

Om de BHV-administratie zo goed mogelijk in te richten voor u, ontvangen wij graag de nodige gegevens van u. Aan de hand van deze informatie kunnen wij aan de slag.

Wat wij van u vragen:

 • Aanleveren van de gegevens van de cursisten
 • Gegevens van geschikte cursuslocaties (wij geven aan waar de locatie aan dient te voldoen)
 • Gegevens van contactpersonen op de cursuslocaties
 • Jaarlijkse evaluatie bespreking en bespreking volgend lesjaar

Twijfelt u of uw BHV organisatie effectief en efficiënt is, en in geval van nood écht weet wat ze moet doen? Of er voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig zijn? Of heeft u andere vragen omtrent uw organisatorische (brand)veiligheid? Neem dan contact met ons op voor een integraal (brand)veiligheidsplan.

Nadat u alle gegevens aan ons heeft doorgegeven, kunnen wij ons op uw BHV-administratie richten. 

Wat faciliteren wij voor u?

 • Wij berekenen het aantal benodigde cursussen aan de hand van uw bedrijfshulpverleningsorganisatie
 • Wij maken een jaarplanning voor u
 • Wij reserveren de locatie en cursusruimte
 • Wij nodigen de cursisten uit zich in te schrijven voor een cursus in onze online omgeving
 • In onze online omgeving kan de cursist direct de e-learning volgen
 • Wij monitoren de e-learning van elke cursist
 • Wij sturen herinneringen aan cursisten die zich niet ingeschreven hebben
 • Cursisten kunnen rechtstreeks vragen stellen over de cursusdata, locatie of e-learning
 • Wij onderhouden contact met de locatiecoördinatoren over cursisten die zich niet ingeschreven hebben, lesdagen, cursusruimten en eventuele ontruimingsoefeningen
 • Wij plannen ontruimingsoefeningen in
 • Wij schrijven voor iedere ontruimingsoefening een draaiboek en achteraf een evaluatierapport
 • Na een ontruimingsoefening vullen we het ontruimingsplan aan en indien nodig brengen wij wijzigingen aan in het plan
 • Wij brengen adviezen uit op cursist-, locatie- of organisatieniveau naar aanleiding van de cursussen en oefeningen